شرکت آریا اروند نوین تیزبین  

دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب

شر کت آریا اروند نوین تیز بین هرمزگان

-نمایندگی دستگاه‌ها و نرم افزار حضور و غیاب نایک ویژن، وینا و جابان (پایه و پیشرفته)
-مدل‌های دستگاه حضور و غیاب وینا

S200:

-کارت بدون تماس/کلمه عبور

-10 هزار کارت/50 هزار تردد

-منوی انگلیسی

V21:

-اثر انگشت/ کارت بدون تماس/کلمه عبور

-3هزار اثر انگشت/10 هزار کارت/100 هزار تردد

-منوی فارسی/تقویم شمسی و میلادی

V20:

-اثر انگشت/ کارت بدون تماس/کلمه عبور

-3هزار اثر انگشت/10 هزار کارت/100 هزار تردد

-منوی فارسی/تقویم شمسی و میلادی

-صفحه کلید لمسی

V26:

-اثر انگشت/کارت بدون تماس/کلمه عبور

-3هزار اثر انگشت/10 هزار کارت/100 هزار تردد

-منوی فارسی/تقویم شمسی و میلادی

VF 380:

-تشخیص چهره/ کارت بدون تماس/کلمه عبور

-1200 چهره/10 هزار کارت/100 هزار تردد

-منوی فارسی/تقویم شمسی و میلادی

-دارای سیستم کنترل و دسترسی

U Face 102:

-تشخیص چهره/کارت بدون تماس/کلمه عبور

-2هزار اثر انگشت/1500 چهره/10 هزار کارت/100 هزار تردد

-منوی فارسی/ تقویم شمسی و میلادی

-دارای سیستم کنترل دسترسی

نرم افزار حضور غیاب پیشرفته:

-کلیه امکانات نسخه پایه/امکان تعریف انواع گروه‌های کاری/امکان تعریف انواع مرخصی و ماموریت/امکان تعریف شیفت‌های چرخشی و شبکاری/ امکان استفاده از چندین دستگاه بطور همزمان/امکان تغییر شیفت پرسنل/ بانک اطلاعاتی

نرم افزار مدیریت تردد افراد:

-تعریف اعضا بصورت نامحدود/تعریف گروه‌های ثبت نامی/گزارش‌های کاربردی متنوع/ تمدید اعتبار اعضا/ثبت شهریه دریافتی/ثبت بیمه ورزشی/تبت هزینه ها

امکاانات کلی نرم افزار حضور و غیاب وینا ( نسخه پایه) :

-امکان تعریف گروه‌های کاری مختلف

-امکان تعریف ساعت‌های کاری هر گروه

-امکان تعریف پرسنل بصورت نامحدود

-امکان مشاهده لیست حضور افراد ( جهت نمایش در مانیتور جهت ارائه به ارباب رجوع)

-امکان ثبت ورود و خروج پرسنل بصورت دستی از طریق نرم افزار

-امکان تعریف اپراتور بصورت نامحدود و تعیین سطح دسترسی

-امکان ارتباط مستقیم با دستگاه حضور و غیاب از طریق شبکه (ارتباط مستقیم)

-امکان خواندن فایل خروجی دستگاه از طریق فلش (ارتباط غیر مستقیم)

-امکان مرتب سازی دوباره اطلاعات دریافتی از دستگاه پس از تصحیح

-امکان تعریف تقویم و ثبت تعطیلات

-امکان وارد کردن تقویم سالانه از طریق فایل

-امکان گرفتن فایل خروجی در فرمت اکسل

-امکان تخصیص عملکردهای خاص برای کلیدهای عملیاتی دستگاه

-امکان انجام عملیات تعریف کاربر در دستگاه حضور و غیاب با استفاده از نرم افزاربرای مدل‌های V20 و V26

-امکان چاپ کد پرسنل در تمام گزارش ها

-امکان چاپ گروهی ( از کد خاص تا کد خاص بصورت پشت سر هم) در تمام گزارش ها

-امکان تعریف ستون محاسباتی در گزارش‌ها (با امکان تعریف فرمول بر اساس ستون‌های موجود در هر کدام از گزارش ها)

-نمایش و اعلام بروزرسانی‌های جدید و اعلانات در نرم افزار

-امکان پشتیبان گیری از بانک اطلاعات نرم افزار و بازاریابی اطلاعات

-تعیین فعال یا غیر فعال بودن پرسنل
-امکان ثبت نام شرکت و چاپ در سربرگ تمامی گزارش ها

-امکان تخلیه اطلاعات دستگاه در نرم افزار براساس بازه تاریخی دلخواه

-امکان انتخاب فونت هنگام چاپ گزارش ها

-بانک اطلاعاتی اکسس(Access)

مرخصی و ماموریت( نسخه پایه) :

-امکان ثبت ماموریت و مرخصی روزانه (استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق از طریق نرم افزار )

-امکان ثبت مرخصی و ماموریت ساعتی از طریق نرم افزار

-امکان تایید مرخصی و ماموریت ساعتی اول وقت وآخر وقت ثبت شده در دستگاه، توسط اپراتور در نرم افزار

- امکان ثبت مرخصی و ماموریت ساعتی و شیفتی ( برای پرسنل دو شیفت)

گزارش‌ها (نسخه پایه):

-گزارش تردد و کارکرد پرسنل (شامل: ورود و خروج ، کارکرد کل، اضافه کاری، کسرکار،اضافه کار تعطیلی ، میزان مرخصی و ماموریت ساعتی و وضعیت روز)

-گزارش ویژه تردد و کارکرد کل افراد در محدوده تاریخی معین

-گزارش مرخصی و ماموریت‌های روزانه و ساعتی (فردی/کلی)

-گزارش خام تردد و کارکرد پرسنل (فردی/کلی)

-گزارش ورود و خروج‌های ناقص

-گزارش مرخصی و ماموریت‌های ناقص

-لیست حضور و غیاب پرسنل در تاریخ‌های مشخص

امکانات کلی نرم افزار(نسخه پیشرفته):

-کلیه امکانات نسخه پایه

-امکان مشاهده لیست پرسنل فعال /غیر فعال

-امکان ثبت کلیه عملیات مربوط به مرخصی، ماموریت ، تایید کارکرد، تغییر شیفت کاری کارکنان

-امکان صدور کارت برای هر پرسنل ثبت شده از طریق نرم افزار (تعریف کارت در سیستم)

-محاسبه کارکرد خالص پرسنل قرارداد ساعتی

-پراخت کارانه و محاسبه مدت حضور فیزیکی جهت افزایش تولید

-امکان استفاده از چندین دستگاه به طور همزمان

-ساخت هرگونه گزارش با استفاده از سیستم گزارش ساز

-تعریف کاربران و تعیین سطوح اختیارات هر کاربر

-امکان تعیین حداقل و حداکثر اضافه کار

-امکان ثبت اضافه کار ثابت

-امکان گرفتن فایل خروجی در فرمت اکسل

-امکان تعریف ستون محاسباتی در گزارش‌ها ( با امکان تعریف فرمول براساس ستون‌های موجود در هر کدام از گزارش ها) بانک اطلاعاتی SQL

تردد‌های روزانه (نسخه پیشرفته):

-انواع مجوز‌های ورود و خروج کارکنان، مجوز اضافه کاری، شبکاری و ...

-کنترل و اصلاح نقص در ورود و خروج‌های ناقص

-امکان ویرایش اطلاعات ورود و خروج با ثبت نام کاربر ویرایشگر و زمان ویرایش

-امکان اصلاح ساعت ورود و خروج و همچنین نوع ورود و خروج

-امکان اصلاح ورود و خروج‌های زائد

شیفت و گروه‌های کاری (نسخه پیشرفته ):

-امکان تعریف و ویرایش انواع شیفت‌های کاری شامل چرخشی، شبکاری و...

-امکان تعریف اضافه کارها، شبکاری ها، ورود و خروج‌های زائد و کلیه مشخصه‌های اطلاعات برای هر گروه کاری

-امکان تعریف محدوده کاری شیفت ، نحوه ورود و خروج در شیفت ، تعیین و محاسبه تعجیل و تاخیر در شیفت و انجام کلیه امور محاسباتی شیفت-

-امکان تخصیص دادن و تنظیم کردن برخی از دستگاه‌ها فقط برای یکسری از گروه‌های کاری

-امکان تعریف گروه‌های کاری با دوره تناوب تا 31 روز با ترکیب شیفت‌های مختلف

-امکان تغییر شیفت پرسنل ( در یک محدوده یا آزاد)

-تعریف تعطیلات خاص برای آن دسته از گروه‌های کاری که از تقویم سازمانی استفاده نمی‌کنند.

-امکان تعریف شیفت برای مدیران

-نمایش عنوان گروه کاری در پنجره تعیین ساعت موظفی

مرخصی و ماموریت (نسخه پیشرفته) :

-امکان تعریف انواع مرخصی‌های روزانه

-امکان تعریف انواع ماموریت ‌های روزانه

-امکان تعیین مرخصی ساعتی و معادل سازی آن با مرخصی روزانه

-امکان ثبت مرخصی و ماموریت ساعتی اول وقت و آخر وقت در دستگاه و تایید توسط اپراتور در نرم افزار

-امکان تعیین مانده مرخصی  هر پرسنل و نمایش آن

گزارش‌های کاربردی و آماری (نسخه پیشرفته) :

-گزارش کارکرد  افراد به صورت فردی یا کل پرسنل در تاریخ‌های مشخص

-گزارش کارکرد، کسر کار، مرخصی، ماموریت، تعجیل در ورود و خروج ، تاخیر، اضافه کاری، ساعت شبکاری و سایر موارد برای هر پرسنل

-گزارش پرسنل حاضر در یک شیفت در یک روز

-گزارش از اضافه کاری براساس تک تک فیلدهای اضافه کاری: کل اضافه کاری بدون در نظر گرفتن انواع آن ، تعداد روزهای اضافه کاری، میزان اضافه کاری تایید شده

-گزارش از اضافه کاری براساس انواع: اضافه کاری اول وقت، وسط وقت و آخر وقت

-محاسبه حداقل و حداکثر اضافه کاری در روزهای تعطیل

-گزارش انواع مرخصی و ماموریت‌های ساعتی برای هر فرد  و کل افراد در سیستم

-گزارش وضعیت فعال و غیر فعال پرسنل

-امکان گزارش ساز دستی کاربر براساس فیلد‌های دلخواه

-ارائه انواع گزارش‌های نمداری اعم از: نمودار کارکرد، تاخیر، اضافه کاری و شبکاری پرسنل

-انواع گزارش‌های روزانه ، فردی، انتخابی و غیره مربوط  به ورود و خروج پرسنل براساس محل خدمت، شماره کارت و نوع عضویت


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

آدرس اینستاگرام ما

https://www.instagram.com/mahdi_mohammadi.ant

آدرس تلگرام ما

https://t.me/antizbin