شرکت آریا اروند نوین تیزبین  

(نمایندگی TIANDY فراگستر شرکت آریا اروند در استان هرمزگان شهربندرعباس)
(نمایندگی TIANDY فراگستر شرکت آریا اروند در استان هرمزگان شهربندرعباس)

نز دوربین: 4mm سنسور لنز: CMOS رزولوشن: 2 ...

(نمایندگی TIANDY فراگستر شرکت آریا اروند در استان هرمزگان شهربندرعباس)
(نمایندگی TIANDY فراگستر شرکت آریا اروند در استان هرمزگان شهربندرعباس)

لنز دوربین: 2.8MM سنسور لنز: CMOS رزولوشن: 2 ...

صفحه 1 از 1 1   برو به 

آدرس اینستاگرام ما

آدرس تلگرام ما